Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 03 2021 05 34 29

Strona główna

Uprzejmie informujemy, że Platforma aukcji elektronicznych umożliwia przeprowadzenie aukcji po nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie aukcji jednoetapowej.

Witamy na stworzonej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie do prowadzenia aukcji elektronicznych

Platforma służy do przeprowadzania aukcji elektronicznych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako sposobu dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty m.in., w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Zamawiający chcący korzystać z systemu muszą uprzednio dokonać (Rejestracji). Raz dokonana rejestracja umożliwia prowadzenie wielu aukcji. W przypadku wykonawców, rejestracji każdorazowo dokonuje zamawiający prowadzący aukcję elektroniczną.

Przed rozpoczęciem korzystania prosimy o zapoznanie się z Informacjami podstawowymi, a następnie zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną platformy. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów w trakcie prowadzenia właściwych postępowań.

Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (022) 852 60 80 lub 604 437 794, w godzinach 9:00-13:00. Infolinia ta nie udziela pomocy prawnej.

Korzystanie z systemu oznacza zaakceptowanie regulaminu.

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uległ zmianie Regulamin Platformy Aukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

  1. Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
  2. Google Chrome - http://www.google.pl/chrome

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek.