Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
29 05 2020 00 26 17

Strona główna

Komunikat dla Zamawiających korzystających z Platformy aukcji elektronicznych

Uprzejmie informujemy, że Platforma aukcji elektronicznych umożliwia przeprowadzenie aukcji po nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie aukcji jednoetapowej.

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

  1. Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
  2. Opera - http://www.opera.com/download/
  3. Google Chrome - http://www.google.pl/chrome

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek.

Witamy na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie służącej prowadzeniu aukcji elektronicznych.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Przeznaczeniem platformy jest umożliwienie prowadzenia aukcji elektronicznych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – jako sposobu dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Jeżeli chciałeś połączyć się z platformą demonstracyjną aukcji elektronicznych, kliknij tutaj.

Jeżeli chciałeś połączyć się z platformą licytacji elektronicznych, kliknij tutaj.

Dostęp do informacji dotyczących historii aukcji już zamkniętych mają wszyscy użytkownicy platformy.

Dostęp do innych funkcji systemu został ograniczony, tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie.

Zamawiający chcący korzystać z systemu muszą uprzednio dokonać rejestracji. Raz dokonana rejestracja umożliwia prowadzenie wielu aukcji. W przypadku wykonawców, rejestracji każdorazowo dokonuje zamawiający prowadzący aukcję elektroniczną.

Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80 lub 604 437 794, w godzinach 9:00-13.00. Infolinia ta nie udziela pomocy prawnej.

Korzystanie z systemu możliwe jest po zaakceptowaniu regulaminu, umieszczonego w zakładce Menu znajdującej się w prawej części ekranu.

Zapraszamy do korzystania z naszej platformy aukcyjnej. Życzymy wielu udanych aukcji.