Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 14 31 39

Aukcja A-145-2010 - Zad 3 Dzierż kombajnu do śc R16...230900557: Szczegóły oferty

Składający JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o.
Data 2010-07-01 12:30:37

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 10.0 10
Cena Cena 5614500.00 PLN 82.1087791572 90
Powrót