Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 12 41 33

Aukcja A-145-2010 - Zad 3 Dzierż kombajnu do śc R16...230900557: Szczegóły oferty

Składający EICKHOFF POLONIA LTD. Sp. z o.o.
Data 2010-07-01 12:30:37

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 1.0 10
Cena Cena 6862317.00 PLN 50.8490981462 90
Powrót