Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 09 35 25

Aukcja A-103-2021 - Remont ulicy Sienkiewicza: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Data 2021-07-08 10:27:03

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 5361471.31 pkt 52.8213215413 60
Powrót