Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 11 25 11

Aukcja A-104-2021 - Remont ulicy Jaracza: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.
Data 2021-07-09 12:55:42

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 9770306.28 pkt 35.8576271777 60
Powrót