Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 09 51 55

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Data 2021-07-09 14:03:59

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 12899877.94 pkt 43.8329728878 60
Powrót