Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 11 45 19

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.
Data 2021-07-09 14:03:59

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 12223043.11 pkt 46.2601657305 60
Powrót