Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 11 2021 04 04 40

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Centrum Pediatrii im. Jana Pawł
Organizacja Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Adres
Ulica G. Zapolskiej
Numer domu 3
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-218
Adres korespondencyjny
Ulica G. Zapolskiej
Numer domu 3
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-218