Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
19 08 2022 19 32 08

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik ZGiKM GEOPOZ
Organizacja ZGiKM GEOPOZ
Adres
Ulica Gronowa
Numer domu 20
Numer mieszkania
Kod pocztowy 61-655
Adres korespondencyjny
Ulica Gronowa
Numer domu 20
Numer mieszkania
Kod pocztowy 61-655