Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 05 2022 14 48 22

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Komenda Główna Straży Granicz
Organizacja Komenda Główna Straży Granicznej Zespół do Spraw Zamówień Publicznych
Adres
Ulica Al. Niepodległości
Numer domu 100
Numer mieszkania
Kod pocztowy 02-514
Adres korespondencyjny
Ulica Podchorążych
Numer domu 38
Numer mieszkania
Kod pocztowy 00-463