Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 10 2021 17 40 32

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Direct24 Sp. z o.o.
Organizacja Direct24 Sp. z o.o.
Adres
Ulica ul. Chmielna
Numer domu 11
Numer mieszkania 15
Kod pocztowy 00-021
Adres korespondencyjny
Ulica ul. Chmielna
Numer domu 11
Numer mieszkania 15
Kod pocztowy 00-021