Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 09 48 12

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Polska Grupa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Organizacja Polska Grupa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres
Ulica Powstańców
Numer domu 30
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-039
Adres korespondencyjny
Ulica Powstańców
Numer domu 30
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-039