Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 02 2023 23 12 16

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Szkoła Policji w Katowicach
Organizacja Szkoła Policji w Katowicach
Adres
Ulica Gen. Jankego
Numer domu 276
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-684
Adres korespondencyjny
Ulica Gen. Jankego
Numer domu 276
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-684