Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 05 2022 14 21 29

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Szkoła Policji w Katowicach
Organizacja Szkoła Policji w Katowicach
Adres
Ulica Gen. Jankego
Numer domu 276
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-684
Adres korespondencyjny
Ulica Gen. Jankego
Numer domu 276
Numer mieszkania
Kod pocztowy 40-684