Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 10 2021 18 23 48

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Zakład Opiekuńczo – Lecznicz
Organizacja Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres
Ulica Mogileńska
Numer domu 42
Numer mieszkania
Kod pocztowy 61-044
Adres korespondencyjny
Ulica Mogileńska
Numer domu 42
Numer mieszkania
Kod pocztowy 61-044