Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 11 2021 02 50 30

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Wojewódzki Park Kultury i Wypoc
Organizacja Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.
Adres
Ulica Aleja Różana
Numer domu 2
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-501
Adres korespondencyjny
Ulica Aleja Różana
Numer domu 2
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-501