Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 10 00 37

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Polski Komitet Normalizacyjny
Organizacja Polski Komitet Normalizacyjny
Adres
Ulica Świętokrzyska
Numer domu 14B
Numer mieszkania
Kod pocztowy 00-050
Adres korespondencyjny
Ulica Świętokrzyska
Numer domu 14B
Numer mieszkania
Kod pocztowy 00-050