Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 01 2022 09 07 48

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik GISPRO sp. z o.o.
Organizacja GISPRO sp. z o.o.
Adres
Ulica Witolda Gombrowicza
Numer domu 17A
Numer mieszkania
Kod pocztowy 70-785
Adres korespondencyjny
Ulica Witolda Gombrowicza
Numer domu 17A
Numer mieszkania
Kod pocztowy 70-785