Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 01 2022 08 42 39

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik STRABAG Sp. z o.o.
Organizacja STRABAG Sp. z o.o.
Adres
Ulica Parzniewska
Numer domu 10
Numer mieszkania
Kod pocztowy 05-800
Adres korespondencyjny
Ulica Parzniewska
Numer domu 10
Numer mieszkania
Kod pocztowy 05-800