Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 01 2022 09 49 08

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik ZUE S.A.
Organizacja ZUE S.A.
Adres
Ulica Jugowicka
Numer domu 6A
Numer mieszkania
Kod pocztowy 30-443
Adres korespondencyjny
Ulica Jugowicka
Numer domu 6A
Numer mieszkania
Kod pocztowy 30-443