Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 11 34 52

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik ZIKiT w Krakowie
Organizacja ZIKiT w Krakowie
Adres
Ulica ul. Centalna
Numer domu 53
Numer mieszkania
Kod pocztowy 31-586
Adres korespondencyjny
Ulica ul. Centalna
Numer domu 53
Numer mieszkania
Kod pocztowy 31-586