Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 01 2022 10 07 49

Aukcja A-151-2010 - SAMOCHÓD NIEOZNAKOWANY: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Aukcja SAMOCHÓD NIEOZNAKOWANY została zakończona. 2010-07-06 14:15:00
Aukcja SAMOCHÓD NIEOZNAKOWANY została otwarta. 2010-07-06 12:15:00
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wysłał zaproszenia do aukcji SAMOCHÓD NIEOZNAKOWANY do wykonawców:
TOP AUTO Andrzej Arefiew (sekretariat@topauto.com.pl)
POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymstoku (tmrula@polmotauto.com.pl)
Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j. (mariusz.drosio@carsed.pl)
POLMOZBYT PLUS Sp. z o.o. (f75412p@dealer.fiat.pl)
2010-06-30 15:09:23
Zamawiający zmienił dane wykonawcy: POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymstoku
Nazwa (firma): POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymnstoku => POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymstoku
2010-06-30 12:37:42
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził terminy dla aukcji SAMOCHÓD NIEOZNAKOWANY. Data otwarcia: 2010-07-06 12:15:00 , data zakończenia: 2010-07-06 14:15:00. 2010-06-30 12:33:46
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: POLMOZBYT PLUS Sp. z o.o.. 2010-06-30 12:31:06
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę POLMOZBYT PLUS Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Wiesław Poznański 2010-06-30 12:30:48
Zarejestrowano użytkownika: POLMOZBYT PLUS Sp. z o.o.. 2010-06-30 12:30:30
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. 2010-06-30 12:28:44
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. Nazwisko osoby uprawnionej: Krzysztof Lipiński 2010-06-30 12:28:21
Zarejestrowano użytkownika: Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. 2010-06-30 12:27:58
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymnstoku. 2010-06-30 12:26:25
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymnstoku. Nazwisko osoby uprawnionej: Marek Wolniewicz 2010-06-30 12:26:02
Zarejestrowano użytkownika: POL-MOT AUTO Sp. z o.o. Oddział SKODA w Białymnstoku. 2010-06-30 12:25:21
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: TOP AUTO Andrzej Arefiew. 2010-06-30 12:23:41