Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 13 57 26

Aukcja A-150-2010 - SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Aukcja SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM została zakończona. 2010-07-06 12:00:00
Aukcja SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM została otwarta. 2010-07-06 10:00:00
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wysłał zaproszenia do aukcji SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM do wykonawców:
TOP AUTO Andrzej Arefiew (sekretariat@topauto.com.pl)
POL-MOT Auto Sp. z o.o. Oddział Skoda w Białymstoku (tmrula@polmotauto.pl)
Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j. (mariusz.drosio@carsed.pl)
2010-06-30 15:08:41
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził terminy dla aukcji SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM. Data otwarcia: 2010-07-06 10:00:00 , data zakończenia: 2010-07-06 12:00:00. 2010-06-30 12:12:52
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. 2010-06-30 12:10:14
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: POL-MOT Auto Sp. z o.o. Oddział Skoda w Białymstoku. 2010-06-30 12:09:56
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: TOP AUTO Andrzej Arefiew. 2010-06-30 12:09:31
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę TOP AUTO Andrzej Arefiew. Nazwisko osoby uprawnionej: Andrzej Arefiew 2010-06-30 12:08:26
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę POL-MOT Auto Sp. z o.o. Oddział Skoda w Białymstoku. Nazwisko osoby uprawnionej: Marek Wolniewicz 2010-06-30 12:08:08
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. Nazwisko osoby uprawnionej: Krzysztof Lipiński 2010-06-30 12:07:45
Zarejestrowano użytkownika: Carsed J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski Sp. j.. 2010-06-30 12:06:45
Zarejestrowano użytkownika: POL-MOT Auto Sp. z o.o. Oddział Skoda w Białymstoku. 2010-06-30 12:04:24
Zarejestrowano użytkownika: TOP AUTO Andrzej Arefiew. 2010-06-30 12:02:53
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zdefiniował nowe kryterium: Cena, Rodzaj kryterium: Cena, Waga: 100, Jednostka: pln; Minimalne postąpienie: 500, Charakter kryterium: Wzór: Podstawowy 2010-06-30 11:59:35
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zmienił nazwę aukcji z: SAMOCHOD Z VIDEOREJESTRATOREM na: SAMOCHÓD Z VIDEOREJESTRATOREM 2010-06-30 11:57:26