Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 03 21 00

Aukcja A-61-2022 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Aukcja Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego została zakończona. 2022-06-13 10:11:29
Wykonawca Balzola Polska Sp. z o.o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 100.0 Szczegóły oferty 2022-06-13 10:01:29
Aukcja Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego została otwarta. 2022-06-13 10:00:00
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wysłał zaproszenia do aukcji Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego do wykonawców:
JAGEZ Firma Transportowo -Usługowa Zdzisław Jagiełło (biuro@jagez.pl)
MMK-INŻ. Sp. z o.o. (biuro@mmk-inz.pl)
Mosty Łódź S.A. (bhaik@mostylodz.pl)
Balzola Polska Sp. z o.o. (przetargi@balzola.pl)
2022-06-08 14:04:41
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził terminy dla aukcji Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego. Data otwarcia: 2022-06-13 10:00:00 , data zakończenia: 2022-06-13 10:10:00. 2022-06-08 09:00:51
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Balzola Polska Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2022-06-08 08:51:36
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Balzola Polska Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Emil Kadysz 2022-06-08 08:50:44
Zarejestrowano konsorcjata: Lantania SA w konsorcjum: 1. Balzola Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum 2. Lantania SA - Partner Konsorcjum. 2022-06-08 08:50:12
Zarejestrowano konsorcjum: 1. Balzola Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum 2. Lantania SA - Partner Konsorcjum. 2022-06-08 08:49:23
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Mosty Łódź S.A.. Szczegóły oferty 2022-06-08 08:46:25
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Mosty Łódź S.A.. Nazwisko osoby uprawnionej: Beata Haik 2022-06-08 08:44:18
Zarejestrowano użytkownika: Mosty Łódź S.A.. 2022-06-08 08:43:54
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: MMK-INŻ. Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2022-06-08 08:40:38
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę MMK-INŻ. Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Mariusz Wawrzonek 2022-06-08 08:39:22
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: JAGEZ Firma Transportowo -Usługowa Zdzisław Jagiełło. Szczegóły oferty 2022-06-08 08:37:48