Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 10 27 28

Aukcja A-105-2021 - Remont ulicy Struga: Szczegóły oferty

Składający 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.
Data 2021-07-05 16:16:46

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 12717867.71 pkt 18.1767498508 60
Powrót