Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 11 26 29

Aukcja A-105-2021 - Remont ulicy Struga

Wykonawca: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp.k.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 4990480.44 pkt 0.0 60

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 5806381.29 pkt 48.1235847328 60

Wykonawca: KRAL sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 4423122.90 pkt 60.0 60

Wykonawca: WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 4657064.70 pkt 60.0 60

Wykonawca: Larkbud Sp. z o. o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 5092750.00 pkt 58.7951158804 60

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 5899992.41 pkt 44.9809687128 60

Wykonawca: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 12717867.71 pkt 23.543948815 60