Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 11 42 53

Aukcja A-105-2021 - Remont ulicy Struga: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Data 2021-07-05 16:24:35

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 5899992.41 pkt 39.1813215909 60
Powrót