Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 09 56 15

Aukcja A-111-2021 - Remont ulicy Kasprzaka: Szczegóły oferty

Składający Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Data 2021-07-15 13:00:53

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 4899924.68 PLN 46.4578569808 60
Powrót