Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 10 2021 10 53 22

Aukcja A-111-2021 - Remont ulicy Kasprzaka

Wykonawca: KRAL Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 3982665.36 PLN 57.5975587364 60

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 5445842.07 PLN 42.1223750251 60

Wykonawca: WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 3823196.70 PLN 0.0 60

Wykonawca: Larkbud Sp. z o. o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 4619170.00 PLN 49.6608269451 60

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 4899924.68 PLN 46.8153730886 60

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 5287281.58 PLN 43.3855845446 60