Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 03 42 03

Aukcja A-61-2022 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego: Szczegóły oferty

Składający JAGEZ Firma Transportowo -Usługowa Zdzisław Jagiełło
Data 2022-06-08 08:37:48

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 30.0 30
Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych Niezmienne pkt 10.0 10
Cena Cena 19503943.17 PLN 58.449719119 60
Powrót