Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 03 44 26

Aukcja A-61-2022 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego: Szczegóły oferty

Składający MMK-INŻ. Sp. z o.o.
Data 2022-06-08 08:40:38

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 30.0 30
Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych Niezmienne pkt 10.0 10
Cena Cena 21889140.61 PLN 52.0806193496 60
Powrót