Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 03 36 05

Aukcja A-61-2022 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego: Szczegóły oferty

Składający Mosty Łódź S.A.
Data 2022-06-08 08:46:25

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 30.0 30
Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych Niezmienne pkt 10.0 10
Cena Cena 39945817.02 PLN 28.538657738 60
Powrót