Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 03 28 25

Aukcja A-61-2022 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego: Szczegóły oferty

Składający Balzola Polska Sp. z o.o.
Data 2022-06-13 10:01:29

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 30.0 30
Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych Niezmienne pkt 10.0 10
Cena Cena 19000000.00 PLN 60.0 60
Powrót