Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
18 08 2022 04 47 48

Aukcja A-63-2022 - Rewitalizacja Sienkiewicza 63: Szczegóły oferty

Składający ZAB-BUD Sp. z o.o.
Data 2022-06-22 15:25:32

Szczegóły oferty:
Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy Niezmienne Pkt 30.0 30
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne Pkt 10.0 10
Cena Cena 24320000.00 PLN 39.5683453237 60
Powrót