Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 10 2023 02 10 00

Aukcja A-63-2022 - Rewitalizacja Sienkiewicza 63

Wykonawca: Pagma-Bud Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne Pkt 10.0 10
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy Niezmienne Pkt 30.0 30
Cena 35000000.00 PLN 46.4525176388 60

Wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne Pkt 10.0 10
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy Niezmienne Pkt 30.0 30
Cena 58320000.00 PLN 0.0 60

Wykonawca: EBS BUD Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane Niezmienne Pkt 10.0 10
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy Niezmienne Pkt 30.0 30
Cena 28198920.00 PLN 60.0 60