Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
28 09 2022 16 55 55

Aukcja A-109-2010 - test - beton

Wykonawca: rucjol

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 5000.00 złoty 0.0 100

Wykonawca: mikan

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 6000.00 złoty 0.0 100

Wykonawca: budro

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 8000.00 złoty 0.0 100