Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 12 40 17

Aukcja A-110-2010 - test PKN

Wykonawca: Robert

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Parametry Niezmienne pkt. 47.0 50
Cena 5200000.00 PLN 0.0 50

Wykonawca: Artur

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Parametry Niezmienne pkt. 38.0 50
Cena 4100000.00 PLN 50.0 50

Wykonawca: Anna

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Parametry Niezmienne pkt. 50.0 50
Cena 6300000.00 PLN 0.0 50

Wykonawca: Jerzy

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Parametry Niezmienne pkt. 35.0 50
Cena 3400000.00 PLN 50.0 50

Wykonawca: Beata

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Parametry Niezmienne pkt. 43.0 50
Cena 4800000.00 PLN 50.0 50