Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 10 2023 00 56 43

Aukcja A-113-2021 - Przebudowa i rozbudowa - Szkoła Trzebunia

Wykonawca: Firma Budowlana GURGUL Piotr Gurgul

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Pozostałe kryteria Niezmienne brak 40.0 40
Cena 4498526.24 PLN 60.0 60

Wykonawca: Zbigniew Ulman Firma Remontowo - Budowlana "Interbau"

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Pozostałe kryteria Niezmienne brak 40.0 40
Cena 6732249.12 PLN 0.0 60