Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 14 09 52

Aukcja A-117-2010 - test - kruszywo

Wykonawca: mikan

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 2000.00 złoty 0.0 100

Wykonawca: anmik

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 2200.00 złoty 0.0 100

Wykonawca: snop

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 2300.00 złoty 0.0 100