Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 13 01 10

Aukcja A-130-2010 - Ortofotomapa

Wykonawca: EUROSENSE sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 252000.00 PLN 100.0 100

Wykonawca: MGGP S.A.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 555100.00 PLN 0.0 100

Wykonawca: GEOMAR S.A.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Cena 703940.00 PLN 0.0 100