Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
01 12 2021 13 43 41

Aukcja A-146-2010 - Zad 1 Dzierż kombajnu do śc VIIa E1...230900557

Wykonawca: FAMUR Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 4.6 10
Cena 8359549.80 PLN 34.875 90

Wykonawca: EICKHOFF POLONIA LTD. Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 4.6 10
Cena 10338036.00 PLN 0.0 90

Wykonawca: JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 10.0 10
Cena 8020890.00 PLN 73.125 90

Wykonawca: Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 4.6 10
Cena 7486164.00 PLN 0.0 90

Wykonawca: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
ocena techniczna - T Niezmienne 4.6 10
Cena 8912100.00 PLN 0.0 90