Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 06 2022 17 02 13

Aukcja A-38-2022 - Utrzymanie parków i zieleńców cz.5

Wykonawca: Gabriel Skrzypczyński Zakład Usługowy DREWZEL; Grzegorz Skrzypczyński Zakład Usługowy DREWZEL

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Zapewnienie Wykonawcy o gotowości na wykonanie dodatkowych prac Niezmienne pkt 10.0 10
Kwalifikacje zawodowe Niezmienne pkt 30.0 30
Cena 1214153.50 pkt 0.0 60

Wykonawca: SZADEK Dariusz Szadkowski

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Zapewnienie Wykonawcy o gotowości na wykonanie dodatkowych prac Niezmienne pkt 10.0 10
Kwalifikacje zawodowe Niezmienne pkt 30.0 30
Cena 1457792.00 pkt 49.9722937154 60