Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 03 2024 12 47 13

Aukcja A-5-2023 - ZP.26.128.2022.JR Zieleń Młynów 2023

Wykonawca: FAGUS Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja Niezmienne 40.0 40
Cena 1306155.36 PLN 37.1722322527 60

Wykonawca: „AG-COMPLEX” Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja Niezmienne 40.0 40
Cena 809211.84 PLN 60.0 60