Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 10 2023 00 27 05

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik EBS BUD Sp. z o.o.
Organizacja EBS BUD Sp. z o.o.
Adres
Ulica St. Kostki Potockiego
Numer domu 2B
Numer mieszkania 39
Kod pocztowy 02-958
Adres korespondencyjny
Ulica St. Kostki Potockiego
Numer domu 2B
Numer mieszkania 39
Kod pocztowy 02-958