Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
27 06 2022 16 38 58

Aukcja A-17-2010 - TEST 2

Wykonawca: A4

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
CENA Proporcjonalne 200.00 PLN 80.0 80
GWARANCJA Proporcjonalne 25.00 18.3333333333 20

Wykonawca: A1

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
CENA Proporcjonalne 210.00 PLN 60.0 80
GWARANCJA Proporcjonalne 24.00 20.0 20

Wykonawca: A2

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
CENA Proporcjonalne 210.00 PLN 60.0 80
GWARANCJA Proporcjonalne 30.00 0.0 20

Wykonawca: A3

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
CENA Proporcjonalne 220.00 PLN 0.0 80
GWARANCJA Proporcjonalne 24.00 20.0 20