Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 05 2024 16 56 27

Samouczek

Spis treści


Rejestracja

Rejestracja jest obowiązkowa dla zamawiających, którzy chcą przeprowadzić własną aukcję. Podczas rejestracji, wypełniając odpowiedni formularz, określisz swój LOGIN i HASŁO, które umożliwią Ci korzystanie ze wszystkich funkcji platformy, a także zostaniesz poproszony o wskazanie danych identyfikacyjnych. Na zakończenie procesu rejestracyjnego, na podany przez Ciebie adres email zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym – jego uruchomienie spowoduje uaktywnienie Twojego konta, umożliwiając Ci korzystanie z wszystkich funkcji systemu aukcyjnego.

Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzą zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez zamawiajacego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.