Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 05 2024 16 40 20

Samouczek

Spis treści


Wiadomości przesyłane za pośrednictwem systemu

Platoforma umożliwia przesyłanie wiadomości bezpośrednio pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. Wiadomości te nie są przekazywane na adresy email - są dostępne wyłącznie poprzez platformę licytacyjną. System sygnalizuje otrzymanie nowych wiadomości informując o liczbie nieprzeczytanych wiadomości na pasku zakładek, znajdującym się z lewej strony ekranu. Dostęp do wiadomości uzyskasz wyłącznie z poziomu zakładki moje wiadomości. Z tego poziomu możesz również odpowiedzieć bezpośrednio na otrzymaną wiadomość.

 

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości odbywa się z poziomu konkretnej aukcji. Jeżeli chcesz wysłać wiadomość, musisz dokonać następujących czynności:

W przypadku zamawiającego:

  1. wybierz zakładkę: moje aukcje

  2. naciśnij na wybranej przez siebie aukcji, której ma dotyczyć wiadomość

  3. naciśnij polecenie lista wykonawców

  4. naciśnij wyślij wiadomość

Wysyłanie wiadomości do wykonawców jest możliwe tylko po uprzednim zarejestrowaniu ich w systemie.

W przypadku wykonawcy:

  1. otwórz widok aukcji (moje aukcje)

  2. wybierz aukcję w której uczestniczysz

  3. wybierz polecenie wyślij wiadomość (na górze ekranu)