Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 05 2024 15 34 25

Samouczek

Spis treści


Ramy czasowe aukcji elektronicznej

 Aukcja zostanie otwarta w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego - tj. w dacie, godzinie i minucie określonej przez zamawiającego.
Zamknięcie aukcji nastąpi, w zależności od wyboru zamawiającego
1) w określonej dacie, godzinie i minucie - tj. w terminie zamknięcia, albo
2) w momencie, gdy przez czas określony przez zamawiającego nie zostaną złożone nowe postąpienia - tj. z upływem tzw. "okresu bezczynności"
 
Zamawiający może przewidzieć, że w aukcji zostanie zastosowana tzw. "dogrywka". Przewidzenie jej spowoduje, że w przypadku, gdy w momencie upływu terminu zamknięcia aukcji (lub okresu bezczynności) dwie lub więcej ofert miałoby uzyskać taką samą, a jednocześnie najwyższą punktację, aukcja nie zostanie zamknięta, lecz przedłużona o czas wskazany przez zamawiającego (uruchomiona zostanie faza "dogrywki").
 
UWAGA: Po uruchomieniu fazy "dogrywki" nowe postąpienia nie będą powodowały przedłużenia aukcji. Aukcja zostanie ostatecznie zamknięta wraz z upływem okresu dogrywki niezależnie od tego, czy zostaną, czy też nie zostaną złożone nowe postąpienia (w dogrywce nie ma zastosowania zasada dotycząca zamknięcia aukcji po upływie okresu bezczynności).
Jedynie w sytuacji, gdy nowe postąpienia ponownie uzyskają jednakową, a przy tym najwyższę liczbę punktów, zostanie uruchomiona kolejny identyczny okres dogrywki.