Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
20 04 2024 06 44 35

Samouczek

Spis treści


HASŁO i LOGIN

Login

Określenie identyfikujące użytkownika w systemie. W polu tym możesz wpisać dowolną nazwę. Nazwa ta musi być jednak unikalna w systemie, niepowtarzalna – system nie dopuści dwóch takich samych loginów. Jeżeli okaże się, że podany login już został zarejestrowany, zostaniesz poproszony o wpisanie innego. Raz podanego loginu nie można zmienić.

UWAGA: zagubienie loginu uniemożliwi korzystanie z założonego konta – w sytuacji, gdy zagubisz swój login, nie będziesz miał możliwości korzystania z założonego konta – dalsze korzystanie będzie wymagało stworzenia nowego – w tej sytuacji wszelkie wprowadzone informacje, w szczególności dane prowadzonych licytacji, nie będą dla Ciebie dostępne. Dlatego uprzejmie prosimy o dokładne zanotowanie swojego loginu.

 

Hasło

Hasło służy weryfikacji tożsamości osoby próbującej zalogować się na dane konto. Stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

System bada, czy wprowadzane hasło jest bezpieczne. Hasło bezpieczne to hasło długie, składające się z różnego rodzaju znaków (wielkie litery, małe litery, cyfry, inne znaki, np. kropka, przecinek itp.)

Zagubienie lub zapomnienie hasła nie powoduje utraty możliwości korzystania z konta użytkownika, gdyż system przewiduje możliwość wygenerowania nowego hasła (polecenie Nie pamiętam hasła), które zostanie przesłane na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

Nie należy udostępniać hasła osobom nieuprawnionym.